Forfatter: JosteinHeidenstrom

Eventyrer, foredragsholder og flåteflyter

Being the first to see the island was pretty cool ???

(I’m at the top of a 15m high mast) @kontiki2


18. desember 2015 0

18 December, 2015 15:59

Den litt mørkere flekken på horisonten er øya ! ???


18. desember 2015 0

18 December, 2015 15:54

Den litt mørkere flekken på horisonten er øya ! ???


18. desember 2015 154

18 December, 2015 15:19

Jeg er I toppen av masta NÅ ! Og jeg kan se Påskeøya for første gang !! ? ???????????⛵????


18. desember 2015 32